Jean Rostand

"Mieux vaut obéir sciemment a ses passions qu'avilir sa raison a les justifier." (Tutkularını haklı çıkarmak kastıyla aklını küçük düşürmektense tutkularına bile bile boyun eğmek yeğdir.)

İstatistik ve Yalan

"Züppenin teki olmadığınıza eminim. Ben de emlakçı değilim. Ama bir an için öyle olduğunuzu farz edelim, ben de iyi bildiğim bir cadde üzerinde size ev satmaya çalışan bir emlakçı olayım. Sizi dolduruşa getirmek için, mahallede ortalama gelir düzeyinin yılda 10.000€ olduğunu söylüyorum. Belki bu sizi mahallede oturmak için dürtüyor ve evi alıyorsunuz. Bu rakam da... Continue Reading →

Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev

"Zaman ve mekan içinde değişen öznel kurallardan hareket ederek siyasetin nasıl olması gerektiğini saptamaya yönelmek, siyasetin ne olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesidir." Söylev gibi söylev'in tam yazım tarihi verilemiyor olsa da 1546-48 yılları arasında yazılıp 1553'te ise ciddi düzenleme ve eklemelere gidildiği fikri bir takım tarihi kanıtlar içeriyor dolayısıyla doğru kabul etme eğilimindeyim. Bununla birlikte... Continue Reading →

Bir Aşk Söyleminden Parçalar

"Aşk söylemi hesaptan arınmış değildir: ya belirli bir doyum elde etmek, ya belirli bir yaradan kaçınmak, ya da içimden, onun yararına, yok yere harcadığım incelik gömüsünü ötekine göstermek için mantık yürütürüm, bazı bazı hesap yaparım. Ama bu hesaplar birer kızgınlıktır yalnızca; son bir kazanç düşüncesi yoktur; harcama sonsuza dek açıktır, güç, amaçsızca akıp gider."

Henri Michaux/ Sihir Diyarında

"Akmamak için kendini tutan suyu gördüm. Eğer su iyi alışmış ise, sizin suyunuz ise, sürahi kırılarak dört bir parçaya ayrılsa da su etrafa dökülmez. Yalnızca bekler ki kendisi yenisine konulsun. Dışarıya dökülmeye çalışmaz. Burada etkili olan Sihir Ustası'nın gücü müdür? Hem evet, hem hayır; görünüşte de hayır; Sihirbaz sürahinin kırıldığının ve o halde kalmak için... Continue Reading →

Konuşmanın Yararsızlığı

''Sanat ve konuşmanın birbirinden çok farklı olarak ele alınmaması'' gerektiği konusunda bir köken incelemesinden sonra konuyu dallandırıp uzatmayacağım. ''Konuşma'' çok farklı şekillerde ve farklı açılardan ele alınabilecek bir konu, bu da bir sınıra ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Şimdilik, söz ve sanatın doğuşuyla sınırlanalım. Konuşmanın doğuşu, hakikatin yarılması olarak zuhur eder. Konuşmanın yapıtaşı olan ''kelime'' var... Continue Reading →

“Düşman Yaratmak” üzerine

Bir derleme kitabı olan ve içinde bulunan ilk konferans yazısının adını alan, Düşman Yaratmak; festival kapsamında yapılan konuşmalar, kongre konuşmaları, konferanslar, birkaç yazı ve konuşmadan sentezlenen makaleler arasından seçilmiş 15 yazıdan oluşuyor. Başlıkları şöyle aşağıya listeliyorum; 1. düşmanı inşa etmek2. mutlak ve göreceli3. alevler güzeldir4. hazine arayışı5. fermente lezzetler6. cennette embriyolara yer yok7. kırk yıl... Continue Reading →

“Compositio” üzerine

Makalelerden oluşan bir kitap (seviyorum ben bu konsepti). Ana başlık olarak 3'e ayırabiliriz: sosyoloji, din ve astronomi. Din ve astronomi makalelerinin büyük bölümü, tarihi kişiliklerin düşüncelerinin karşılaştırmasından ibaret dersek yanlış olmaz, kitabın büyük bölümünü ise sosyoloji ve sosyal psikoloji konuları kapsıyor.  ''Televizyon ve simgesel linç'' adlı ikinci makaleyi görmek yüzümü güldürdü. Yakın zamanda okuduğum (birkaç ay... Continue Reading →

VAGON ÇIKMAZI(na dair)

Philippa Foot ve Judith Jarvis’in ortaya attığı Vagon İkilemi (Trolley Dilemma), vagon açmazı yahut vagon çıkmazı da diyebileceğimiz ikilemi biraz açıp yansımalarını görelim.. (bu ikilem Euthyphron ikilemi olarak geçen teoriye de benzer ancak şimdilik konumuz bu değil)   Açmazımız şudur; Bir tren vagonu, kontrolden çıkmış, raylarda hızla ilerliyor, epeyce aşağıda ise beş işçi ray onarımıyla... Continue Reading →

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑